Logo - Het Vergeten Kind

 

 

CommunicatieNetwerk steunt Stichting Het Vergeten Kind.

 

Van iedere opdracht gaat 10% van de omzet naar deze stichting.  Met het verstrekken van opdrachten bij CommunicatieNetwerk draagt ook u dus aan dit doel bij. 

 

 

 

 

communicatie als dé managementpijler

 

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Organisatiekundige Jan Rotmans geeft met deze uitspraak de fundamentele veranderingen van onze samenleving weer. Met grote consequenties voor het communicatievak, de afdeling communicatie en de communicatieprofessional.

De uitdaging waar we voor staan is dan ook: fundamenteel vernieuwen en daarmee de organisatie succesvol laten zijn. Want dat in deze informatie- en communicatie-samenleving communicatie de kritische succesfactor is van elke organisatie is evident. 

CommunicatieNetwerk richt zich op de professionalisering van het communicatievak, de communicatieprofessional en de communicatieafdeling. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen in het communicatievak 

 

trend 1: niet volgen maar

Duiden wat er in de samenleving gebeurt.

Wat gebeurt er om ons heen? Op korte termijn, in de actualiteit. Maar ook op langere termijn, in trends. De behoefte om grip te krijgen op de veranderlijke omgeving is groot. Menig organisatie speelt te laat in of reageert onvoldoende adequaat op ontwikkelingen, met ernstige gevolgen voor de organisatie.

De communicatiefunctie richt zich primair op het volgen wat er in de media en op social media wordt gezegd over de organisatie, over specifieke onderwerpen of door sommige groepen. Newsrooms schieten na webcare teams als paddestoelen uit de grond. Maar we moeten als vakgebied een stap verder. Meer richting trendwatching en het duiden van de ontwikkelingen in het licht van de business en de organisatiekoers. Vooraan de strategie en de organisatiekoers.

Communicatie levert input voor de strategiebepaling.

Van nu naar nieuw:

Een communicatieafdeling die klaar is

voor een nieuwe positie en rol

 

De communicatiefunctie is sterk in ontwikkeling. Merkmanagement en interactiemanagement van omgeving en organisatie zijn kerntaken. En daarbij horen allerlei nieuwe disciplines, zoals contentmanagament, data-analythics en gedragsbeïnvloeding. Is jouw afdeling klaar voor de toekomst? CommunicatieNetwerk bestaat uit een breed netwerk van communicatieprofessionals, generalisten en specialisten, met een bewezen staat van dienst (minimaal 10 jaar ervaring en bekend in het communicatievak) die je kunnen helpen

met de omslag van NU naar NIEUW.

 

 

 

Comm Talks

Belicht

 

Communicatieprofessionals over de toekomst van het vak.

 

“Communicatie in plaats van beleid”. 

 

Betteke van Ruler: “… Als derde valt mij op dat in veel essays wordt benadrukt dat de communicatieafdelingen, teams en bureaus niet alleen moeten aanhaken bij wat er buiten gebeurt, maar ook – en beter – bij wat er binnen gebeurt, bij andere afdelingen, in de boardroom, bij opdrachtgevers. Dat begint met luisteren. En eindigt met meedenken over de inhoud. Volgens Vera de Witte gaat het nog verder: communicatie is binnenkort altijd in de lead, beleid is alleen nog maar volgend. Zonder communicatie geen organisatie en dus geen beleid.”

 

 

De Nieuwe Communicatieprofessional

lezingen en begeleiden sessies

 

Naar aanleiding van het boek De Nieuwe communicatieprofessional geeft Vera de Witte lezingen en begeleidt zij strategische sessies voor communicatieafdelingen.

 

Lezingen voor onder meer:

 

  • ZonMW
  • Belastingdienst
  • Koninklijke Bibliotheek
  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Waterschappen
  • Rijksoverheid

 

Heeft u interesse? u kunt nadere informatie opvragen via het contactformulier