De communicatiefunctie

 

Voor professionals zijn er volgens Menno Lanting De slimme organisatie (2014) grofweg drie ontwikkelrichtingen:

 

  1. Creatief/conceptueel/strategisch: het inzetten van kennis en creativiteit die moeilijk of niet te automatiseren zijn en deel uitmaken van de kern van een organisatie. Professionals die het baken in de organisatie zijn, die de waarden, visie en missie bewaken, de strategie bepalen en/of het specifieke design van de producten ontwerpen.
  2. Hypergespecialiseerd kenniswerk: professionals die een of meerdere kennisgebieden en/of vaardigheden heel goed beheersen. Vaak zullen deze mensen zich in netwerken verzamelen omdat bestaande organisaties hen te veel hinderen in hun ontwikkeling en omdat ze zo tegelijk de beschikking hebben over betere technologie om hun werk te doen.
  3. Uitvoerend vakwerk: de metselaar, de meubelmaker, de verpleegkundige, enzovoort. Functies waarbij het aankomt op het vakbekwaam uitoefenen van een fysieke werkzaamheid en/of een rol waarbij persoonlijk contact heel belangrijk is. Allebei taken die niet of nauwelijks te automatiseren zijn.

 

Dit geldt ook voor communicatieprofessionals. 

 

Als er iets evident is, dan is het wel dat je als communicatieprofessional veel tijd moet investeren om het communicatievak state of the art te kunnen blijven uitoefenen. Het communicatievak is zo divers geworden, met nieuwe werkterreinen en andere vormen en beïnvloed door talloze technologische vernieuwingen, dat state of the art in de gehele breedte van het communicatievak niet kan; op deelterreinen wel.

 

De nieuwe communicatieprofessional yes

 

De oude communicatieprofessional no

 

 

Heeft de omgeving en de interactie van de omgeving/klant met de organisatie in het vizier.

 

Duidt trends en ontwikkelingen, duidt daarmee kansen en risico’s voor de organisatie en zet deze in voor de strategie en de koers van de organisatie.

 

Heeft een specialisme waarop hij of zij het verschil weet te maken; strategie of teksttovenaar, data-analist of neuromarketeer.

 

Werkt op basis van dit specialisme samen met andere communicatieprofessionals om merk en reputatie te borgen, en in teamverband op specialismen zoals in een newsroom, rondom ontwikkeling van Big Data, customer journeys, enzovoort.

 

Deelt kennis, draagt over maar blijft expert door voortdurende professionalisering en vernieuwing van kennis.

 

 

Heeft een sterke focus op de eigen organisatie en op het eigen werk.

 

Wacht op de kaders die de directie stelt.

 

Is generalist en denkt mee over hoe je een boodschap overbrengt.

 

Claimt communicatie en bakent communicatie af van andere werkgebieden.

 

Doet procesbegeleiding alleen om anderen communicatiever maken.