Publicaties

 

 

De Nieuwe Communicatieprofessional

De nieuwe communicatieprofessional

Vera de Witte

 

De impact van onze samenleving is groot. Organisaties zoeken naar antwoorden op talloze vragen die de buitenwereld stelt. Feit is dat reageren niet meer voldoende is; het gaat om ageren en acteren om te overleven. En dat kan alleen maar als trends en ontwikkelingen voortdurend gemonitord worden, de organisatie weet wie zij is en continu met verschillende partijen over tal van onderwerpen interacteert. Communicatie als dé factor voor organisatiesucces. De boek introduceert een nieuwe communicatiefunctie. De communicatiefunctie van de toekomst is geen adviesfunctie meer, maar een primair proces dat in de directiekamers van succesvolle organisaties begint. Het boek is te bestellen via adfobooks, bol.com, AKO, Bruna en Paagman. Je kunt ook een mailtje sturen via contact. En discussieer mee over de toekomst van ons vak via linkedin, zie hieronder.

 

 

Halte Ongemak

Halte ongemak

Els van der Pool en Guido Rijnja

 

Hoe kun je als publieke professional communiceren in de onvermijdelijk schurende situaties die werken bij de overheid met zich meebrengt?  Als belangen tegengesteld zijn en er zich botsingen voordoen bij organisaties, intern of extern, hoe voorkom je dan een patstelling? Wie de overheid dient, ontmoet ongemak. De auteurs onderzoeken wat er op dat moment in het contact toe doet. Wat wordt er expliciet gezegd, maar vooral ook, wat onttrekt zich aan de waarneming in lastige situaties? En wat zijn de kritische succesfactoren in communicatief gedrag bij botsingen en dilemma’s? Communiceren valt of staat bij het meesterschap. Dat blijkt uit de wijze waarop je zowel de inhoud, de relatie, als de context benut. Je moet immers niet alleen inhoudelijk deskundig zijn, maar ook constructief kunnen omgaan met lastige situaties en duidelijkheid verschaffen over rol en verantwoordelijkheid. De WaardeRing is een handreiking die kan helpen een gewogen en gedragen uitweg te vinden voor lastige vraagstukken. Meer dan ooit daagt deze tijd uit te investeren om leren en reflecteren in het dagelijks werk te verankeren. Voor meer initiatieven en publicaties, zie www.IKPOB.nl

 

 

COMMTALKS

CommTalks

Betteke van Ruler

 

Dat er veel aan het veranderen is in het communicatievak is een open deur. Maar wat kan jij als communicatieprofessional doen om goed op al die veranderingen voorbereid te zijn? In 40 CommTalks geven prominenten uit de communicatiepraktijk, communicatiewetenschap en daarbuiten antwoord op deze vraag.

Nu, meer dan ooit, is het nodig om een visie te hebben op je meerwaarde in de toekomst. Opdrachtgevers vragen erom. Iedereen lijkt ook zin te hebben in vernieuwing. Je frist ervan op, je positionering wordt ermee geholpen en het levert meer impact op. Maar het is lastig om te bedenken waar je zult beginnen, hoe je het aanpakt, welke kant je uit moet denken, wat bij jou en jouw organisatie of bureau past. Dit boek geeft houvast, inspireert en helpt je daarbij. Te bestellen onder andere bij bol.com. 

 

 

Publieke Communicatie

Publieke communicatie

Belinda van der Gaag en Len Middelbeek

 

De verhouding tussen kiezers en gekozenen, en die tussen overheid en ‘gewone mensen’ is de laatste jaren meer onder druk komen te staan. Hun onderlinge communicatie loopt soms moeizaam en misschien begrijpen ze elkaar ook niet altijd even goed. Dat is ernstig, omdat een democratie het juist van die communicatie tussen overheid en publiek moet hebben. De overheid is er voor iedereen, niemand mag worden overgeslagen wanneer de overheid met haar doelgroepen in contact treedt. Maar hoe pak je dat aan als communicatie-expert?Publieke communicatie besteedt aandacht aan de vele aspecten van overheidscommunicatie waarmee (jonge) communicatie-experts in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Publieke communicatie is een wegwijzer voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, die geïnteresseerd zijn in een communicatiefunctie bij een overheidsorganisatie of een andere instelling in het publieke domein. Met de kennis van dit boek kunnen de studenten zich gemakkelijker bewegen op het interessante maar ook ingewikkelde terrein van de overheidscommunicatie.

 

 

De Gemeente Centraal

De gemeente centraal

Vera de Witte

 

Veranderingen in de samenleving vragen om een andere overheid en vragen binnen het Huis van Thorbecke om andere taken, rollen en verhoudingen. Het is een gegeven dat een groot aantal maatschappelijke vraagstukken niet meer centraal vanuit de Rijksoverheid en niet meer door de overheid alleen kan worden opgelost. Gemeenten, daar waar mensen wonen, werken, leven en zich bewegen, spelen een steeds belangrijkere rol om als overheid nieuwe verhoudingen en relaties met de samenleving aan te gaan. Een andere relatie van de overheid met de samenleving vraagt om andere overheidscommunicatie. Met nieuwe vraagstukken rondom actief burgerschap, legitimering, participatie en het feitelijk bereiken en beïnvloeden van groepen in de samenleving. Met een noodzakelijke herijking van bestaande uitgangspunten van overheidscommunicatie. En met een andere organisatie van de communicatiefunctie, binnen de eigen organisatie, binnen het Huis van Thorbecke en in de relatie tot samenwerkingspartijen. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een andere communicatieafdeling met nieuwe kennisvelden, competenties en rollen die deze nieuwe beweging niet alleen ondersteunt, maar wellicht zelfs weet aan te jagen. Dit boek laat verschillende wegen zien hoe communicatieprofessionals een veranderende overheid en samenleving samen kunnen brengen. Te bestellen via onder meer bol.com.