Merkmanagement

Het merk en de organisatie verworden steeds meer tot één geheel. Door digitalisering ligt de organisatie onder een vergrootglas. Merk en organisatie zijn daarmee niet meer los van elkaar te zien. Het corporate merk staat steeds meer in de belangstelling. Dat heeft een aantal redenen.

 

1. Merken verlenen betekenis. Mensen zoeken naar betekenis en willen zelf bijdragen aan een groter geheel, een groter doel. Traditionele instituties die voorheen die betekenis konden verlenen hebben die kracht en macht niet meer. Merken kunnen die behoefte vervullen.

 

2. Merken worden van steeds groter belang door de toename van online koopgedrag. Op talloze sites worden soortgelijke producten en diensten aangeboden, die overigens vaak in productiekenmerken niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Om te weten welk product of welke dienst je moet kiezen, is het merk een goede baken. Het product of de dienst is dan niet meer de zoekterm, maar het merk dat deze aanbiedt en vertrouwen geniet. Het merk is de nieuwe A-locatie. Dat betekent dat het creëren en versterken van de juiste merkbeleving permanent aandacht behoeft.

 

3. Een sterk merk kan in elke markt actief zijn, als dit maar op een merkeigen manier gebeurt. Merkpositionering gaat niet meer om het wát maar om de hoe-vraag en waarin je gelooft.

4. De toename van de aandacht voor het merk is ook te verklaren door de opkomst van Big Data. Igo Geurtjens, online strateeg, stelt dat door de komst van Big Data producten- en dienstenmarketing steeds meer op een laag pitje worden gezet. Immers de klant en niet meer het product of de dienst staat centraal. Dat betekent dat het corporate brand van groter belang wordt; vanuit die afzender wordt de interactie met de (potentiële) klant aangegaan.

 

5. Kijken we nog iets verder vooruit, vanuit de voorspelling dat klanten steeds meer zelf producenten worden, en ze organisaties steeds minder in de traditionele zin van producent nodig zullen hebben, dan zal ook op dit aspect het corporate merk en de wens om bij dat merk te horen en samen te werken c.q. te creëren een rol gaan spelen.

 

Lang is gedacht dat een merk alles moest zijn voor iedereen. Maar net als een mens die met alle winden meewaait, wordt dit niet vertrouwd en komt de persoon of de organisatie niet betrouwbaar en echt over. Wat wel kracht uitstraalt, is een helder profiel hebben en vanuit dat profiel aan verlangens en behoeften tegemoet komen. Met een grote mate van voorspelbaarheid (marketingonline.nl, 25 oktober 2016).