Trends en ontwikkelingen

 

Dat de samenleving sterk verandert en dat de veranderingen steeds sneller gaan is een gegeven. Wat zijn maatschappelijk relevante trends en ontwikkelingen? En wat zijn de trends en ontwikkelingen van het vak?

Maatschappelijke ontwikkelingen

 

Trendwatchers zoals Bakas, Van Hooijdonk en Roothart, zien een aantal lange termijn bewegingen:

 

 • technologische ontwikkelingen en digitalisering;
 • nieuwe economie en businessmodellen;
 • netwerksamenleving: mensen zelf aan het stuur;
 • bijdragen aan een betere wereld;
 • van ratio naar emotie en de behoefte om ergens bij te horen.

Veranderingen in het vak

 

Het vakgebied is volop in beweging. De belangrijkste ontwikkelingen?

 

 • Het formuleren van een ambitie vanuit het eigen DNA als organisatie wordt steeds belangrijker
 • Het continu werken aan het merk en de reputatie om reputatievet te bouwen ook 
 • Interactiemanagement is de nieuwe loot aan de stam
 • Grenzen van vakgebieden vervagen en gaan steeds meer in elkaar op: marketing, communicatie, data, informatiemanagement en sales
 • Technologische ontwikkelingen en digitaliseren hebben communicatie fundamenteel veranderd
 • Kennis van gedragsbeinvloeding, vanuit psychologie en neuromarketing is onmisbaar geworden
 • Content staat centraal, met vorm en taal die eigen zijn.

 

De golden circle - S. Sinek
De golden circle - S. Sinek

Logeion: trends en ontwikkelingen 2018

 

Creating Shared Values

Voor het bestaansrecht van organisaties is het creëren van gemeenschappelijke waarde met en voor anderen in toenemende mate van belang. Het gaat erom dat organisaties economische waarde creëren op zo’n manier dat dit ook voordelen voor anderen oplevert.

Always spot on

De ontwikkeling van technologie biedt exponentieel veel manieren voor organisaties om in te spelen op individuele behoeftes en gedrag. Steeds meer organisaties laten zien dat dit ook kan. Dat zet de verwachtingen op scherp: Continue on the spot.

Van Netwerk naar Bubble

Netwerken worden steeds meer gesloten en zijn gestoeld op gelijkgestemden. Netwerken ontwikkelen zich steeds vaker door tot ‘bubbles’; het verschil tussen vluchtige groepen en verankerde groepen. Het is een uitdaging om aansluiting te blijven zoeken bij deze ‘bubbles’.

Verbeelden en beleven

Er is sprake van een doorontwikkeling van tekst naar beeld naar beleving. De impact van communicatie is in toenemende mate afhankelijk van verbeelding en beleving. Met als nieuwe toepassingsmogelijkheden ‘Virtual- en Augmented Reality’. Technologie en oog hebben voor communicatie gericht op andere zintuigen, bieden nieuwe mogelijkheden.

 

 

Igo geurtjens: online = Offline

 

“Nog steeds vertalen de meeste bedrijven hun offline merkenbeleid naar een online merkenstrategie. Dat kan niet meer. Online = offline, je moet een merkenstrategie ontwikkelen voor online en offline. Het zijn geen gescheiden werelden maar lopen voortdurend door elkaar. Het gaat er om slimme combinaties te vinden die aansluiten bij de customer en jouw merk(waarden) versterken”.

Igo Geurtjens, merkenstrateeg.

 

 

 

Meebewegen is een must...
Meebewegen is een must...