Interactiemanagement

Interactiemanagement is een verzamelnaam voor al het bewust georganiseerde en georchestreerde contact tussen de organisatie en de omgeving. Een organisatie kan niet meer overleven zonder de omgeving actief te betrekken. De omgeving betrekt de organisatie sowieso, ook zonder toestemming of toenadering. Interactiemanagement is daarmee een nieuw werkveld. En het kent vijf aandachtsgebieden, in willekeurige volgorde:

 

1. Weet wie je als organisatie bent en zorg ervoor dat je de eigen waarden, kernboodschappen en toon en vorm kent. Met deze basis borg je consistentie in de communicatie. Zie ook contentmanagement. Train de eigen organisatie op deze boodschappen, toon en vorm.

 

2. Weet wie de belangrijkste stakeholders zijn en zoek daarbij niet voor de obvious stakeholders. Stakeholdermanagement, en het actief betrekken van verschillende stakeholders is van cruciaal belang.

3. Zorg voor de juiste off- en online kanalenmix, vanuit customer journeys vormgegeven. Iedereen moet je kunnen benaderen op de door die persoon gewenste en voorla logische manier

 

4. Monitor permanent de omgeving. Dat gaat niet meer om voorkomen en herstellen van eventuele reputatieschade maar om het signaleren van kansen om het eigen verhaal onder de aandacht te brengen en nieuwe groepen aan je te binden.

 

5. Bouw voortdurend feedback loops in waarin de omgeving actief kan meedenken en meedoen.

 

Een toekomstvisie is het inrichten van een commando-center met de juiste mensen en het juiste mandaat dat monitort, stakeholdermanagement en contentmanagement vormgeeft en mandaat heeft om de toon en het verhaal te brengen.